• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4

Obec/mesto SIKENIČKA


Oznámenie o utvorenom volebnom okrsku a určenej volebnej miestnosti pre VOĽBY DO NR SR /30.09.2023


Počet volebných okrskov: 1


Adresa volebného okrsku a volebnej miestnosti č. 1 je v sobášnej miestnosti Obecného úradu, Sikenička č. 210


Emailová adresa na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu: info@sikenicka.sk


Emailová adresa na oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: info@sikenicka.sk


Informácie pre voliča


Választási tájékoztató


Aktualitások

13.11.2019

Költségvetés tervezet a 2020-as évre04.11.2019

Az új általános érvényű rendeletek tervezetei III.25.07.2019

Az új általános érvényű rendeletek tervezetei II.13.06.2019

Az új általános érvényű rendeletek tervezetei01.05.2019

Kilátó építés

Názov projektu:

Zvyšovanie atraktivity našich družobných obcí


Názov hlavného partnera:

Szob Város Önkormányzata


Názov partnera:

Obec Sikenička


Hlavný cieľ projektu:

Cieľom nášho projektu je prehĺbiť prepojenie medzi dvoma pohraničnými miestami - mestom Szob a obcou Sikenička a zvyšovanie atraktivity týchto miest - vytvoriť nové atrakcie v oboch osadách. V meste Szob sa uskutoční rozšírenie rekreačného parku umiestnením prvkov multifunkčného ihriska, a obec Sikenička získa impozantnú vyhliadkovú vežu.


Začiatok realizácie:

01/05/2019


Ukončenie realizácie:

30/09/2019


Rozpočet:

35 955 €logo logo

10.04.2019

Výzva na predloženie cenovej ponuky
logo logo

17.09.2018

Helyhatósági választások 2018 - jelöltek14.08.2018

Helyhatósági választások 2018Oznámenie


Oznamujeme občanov, že kandidátne listiny pre voľby do orgánov samosprávy obci môžu kandidáti odovzdať do 11. septembra 2018.

Na obecnom úrade v pracovných dňoch od 8.00- 16.00 hod. po 16.00 hod. u pani Rozálii Krajniakovej pod č.d 167 / tel.: 0907 716 131.Tájékoztató


Tudatjuk polgárainkkal, hogy a helyhatósági választásokra a jelölőlistákat az induló polgármester és képviselő jelöltek 2018 szeptember 11-ig adhatják le.

Munkanapokon 8.00- 16.00-ig a községi hivatalban, 16.00 óra után pedig Krajniak Rozáliánál a 167-es házszám alatt / tel.: 0907 716 131.

30.06.2018

Zverejnenie zámeru
Elérhetőség

Obecný úrad Sikenička

Cím: 943 59 Sikenička č.210

Email: ocu.sikenicka@sikenicka.sk

Telefon: +421 36 758 9121, +421 36 758 9102

Térkép: View map


Facebook icon Google+ icon YouTube iconTo the top icon

© 2016 Obec Sikenička