• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4

Obec/mesto SIKENIČKA


Oznámenie o utvorenom volebnom okrsku a určenej volebnej miestnosti pre VOĽBY DO NR SR /30.09.2023


Počet volebných okrskov: 1


Adresa volebného okrsku a volebnej miestnosti č. 1 je v sobášnej miestnosti Obecného úradu, Sikenička č. 210


Emailová adresa na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu: info@sikenicka.sk


Emailová adresa na oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: info@sikenicka.sk


Informácie pre voliča


Választási tájékoztató

Község » Látnivalók

Látnivalók

kostol

A Szt. Márton püspöknek szentelt római katolikus templom a 13. században épült mint rotunda, s mellette állt egy harangláb. A 18. században barokk stílusban átépítették és kibővítették, 1887-ben meghosszabbították a hajóját, 1948-ban pedig korszerűsítették Kiss Géza építész tervei alapján. 1993-ban az egész templomot felújították.
Egyhajós épület a szentély félkör alakú lezárásával, hozzáépített sekrestyével és az oromhomlokzat elé kiugró toronnyal. A hajó újabb része szélesebb. A templom homlokzatát csak félkörívben végződő ablakok, az oromhomlokzatot és a tornyot falsávkeretek is tagolják. A szentély gömbszelet-boltozatos, a hajó sima mennyezetű.
A 19. század végéről származó főoltáron Szt. Márton püspököt ábrázoló festmény volt, amelyet a 18. század második felében a Pálffy család adományozott a templomnak, ennek azonban nyoma veszett.
A hajó újabb részében mellékoltárok vannak. Az orgonakarzat alatt van a Lourdes-i barlang a Lourdes-i Szűz Mária szoborral. A barokk szószék a 18. század második feléből való, mellvédjén két evangélista aranyozott reliéfje látható, a baldachin fakeresztben végződik.
A toronyban három bronzharang függ: a Szüz Mária, Magyarok Nagyasszonyának szentelt nagyharang, amelyet 1939-ben Szlezák László budapesti harangöntő készített; a kisebb harang, amelyet 1877-ben öntettek a kisgyarmati hívek Walszer Ferencnél; és a Szt. Antalnak szentelt lélekharang, amelyet 1924-ben Mészáros János és fia öntetett Richárd Herold harangöntőnél Chomutovban.

Szakrális emlékek

pamiatka1

A templom homlokzata előtt áll az I. és II. világháború áldozatainak emlékműve, amelyet 1944-ben az itteni úrbéres gazdák állítattak. Az obeliszk alakú emlékművet a tetején a turulmadár díszíti. Ezt 1945 és 1993 között Jónás István rejtegette. Az emlékmű, amelyet a bokrok sűrűje takart el, 1993-ban került felújításra. Feketemárvány tábláin az I. világháború 22, valamint a II. világháború 67 áldozatának neve olvasható.

pamiatka2

A római katolikus plébánia előtt homokkőből készült kereszt áll homokkő korpusszal, amely 19. század első feléből való, s eredetileg a régi temetőben volt felállítva. A 20. század 50-es éveiig a búcsújárási menet egyik megállójaként szolgált. Körülötte kovácsoltvas kerítés van.

pamiatka8

A mai temető központi keresztje öntöttvas korpusszal a 20. század elejéről való.

pamiatka6

A már megszüntetett temetőben homokkőből készített központi kereszt látható. Ezt Isten dicsőségére Tulok Ferenc helyi plébános állítatta, aki 1814. november 18-án hunyt el, és valószínűleg a kereszt alatt van eltemetve. A kereszt felső része a kőből készült korpusszal leomlott, teljes pusztulása komoly kárt jelent.

pamiatka3

Az 89-es számú ház előtt homokkőből készült út menti kereszt áll öntöttvas korpusszal, amelyet 1916-ban Isten dicsőségére Mészáros János és Sándor helyi molnárok állítattak. Kovácsoltvas kerítés veszi körül.

pamiatka7

A 152-es számú ház előtt műkőből készült út ment kereszt áll öntöttvas korpusszal, amelyet 1935-benIsten dicsőségére Jónás Sándor özvegye Janig Gizella és családja állíttatott. Kovácsoltvas kerítés veszi körül.

pamiatka5

Az alsó faluvégén a főút mellett látható egy 19. században készült képoszlop. Eredetileg a Papföld nevű dűlőn állt, s 1914-ben a község hozatta át erre a helyre. Egy karcsú, négyzet alaprajzú építmény, teteje háromszögű oromban végződik. Félkör alakban záródó fafülkéjében Mária Szeplőtlen Szíve szobor van elhelyezve.

pamiatka4

A Párkányba vezető út mentén, a falu végéhez közel áll egy fából készült út menti kereszt öntöttvas korpusszal, amelyet a 20. század elején a Takács család állíttatott, s 1950-ben felújították.

trojvrsie

A község központjában 1940-ben a budapesti GANZ-MÁVAG cserkészei kőből készítettek hármashegyet, amelyet zászlótartóként használtak. 1945-ben ezt lerombolták, de 2009-ben újjáépült.


Kontakt

Obecný úrad Sikenička

Adresa: 943 59 Sikenička č.210

Email: ocu.sikenicka@sikenicka.sk

Tel.: +421 36 758 9121, +421 36 758 9102

Mapa: View map


Facebook icon Google+ icon YouTube iconTo the top icon

© 2016 Obec Sikenička