• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4

Informácie pre voliča


Választási tájékoztató

Obecný úrad » Zmluvy

Zmluvy

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum uzavretia zmluvy Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Zverejnená
11-416766 Union poisťovňa, a.s. Poistná zmluva Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 827,72 € 02.12.2021 01.01.2022 04.08.2025 15.12.2021
113/010/21 Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o termínovanom úvere Poskytnutie úveru 30000 € 21.09.2021 21.09.2021 19.09.2031 23.09.2021
- Aszfaltút s.r.o. Zmluva o dielo Úprava miestnej komunikácie a asfaltovanie miestnych ciest 51840 € 13.09.2021 13.09.2021 31.12.2021 23.09.2021
1/2020 TESTIMAR s.r.o. Zmluva o podnájme pozemku Podnájom nehnuteľnosti - € 01.07.2020 01.07.2020 30.06.2030 01.07.2020
20/010/20 Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o termínovanom úvere Poskytnutie úveru 60000 € 01.07.2020 01.07.2020 nestanovený 01.07.2020
20/007/19 Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o municipálnom úvere Poskytnutie úveru - € 19.06.2020 19.06.2020 nestanovený 19.06.2020
20/009/20 Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o kontokorentnom úvere Poskytnutie úveru 10000 € 19.06.2020 19.06.2020 18.06.2021 19.06.2020
- Mészáros Ladislav, Mária Mészárosová Kúpna zmluva Predaj nehnuteľnosti 800 € 15.10.2019 15.10.2019 nestanovený 20.10.2019
284779-2017 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Dodatok č.1 k Úverovej zmluve Zmena bankového spojenia klienta - € 27.09.2019 27.09.2019 nestanovený 01.10.2019
- Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o úvere Poskytnutie úveru 12 000 € 08.07.2019 08.07.2019 nestanovený 11.07.2019

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.


Kontakt

Obecný úrad Sikenička

Adresa: 943 59 Sikenička č.210

Email: ocu.sikenicka@sikenicka.sk

Tel.: +421 36 758 9121, +421 36 758 9102

Mapa: View map


Facebook icon Google+ icon YouTube iconTo the top icon

© 2016 Obec Sikenička