• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4

Informácie pre voliča


Választási tájékoztató

Obecný úrad » Zmluvy

Zmluvy

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum uzavretia zmluvy Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Zverejnená
4/2019 Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o bežnom účte Založenie účty - € 04.07.2019 04.07.2019 nestanovený 04.07.2019
- Róbert Smídt "ANNO 1600" NATURPRODUKT Zmluva o dielo Výstavba výhliadkovej veže 20 000 € 02.05.2019 02.05.2019 20.07.2019 03.05.2019
- Júlia Mészárosová, Monika Šejliová, AGROAVAR Kúpna zmluva Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti 50,00 € 09.04.2019 09.04.2019 09.04.2019 12.04.2019
284779-2017 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke Rekonštrukcia kultúrneho domu 82 000 € 24.07.2017 29.07.2017 nestanovený 28.07.2017
284779-2017 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Úverová zmluva Poskytnutie úveru 82 000 € 24.07.2017 29.07.2017 nestanovený 28.07.2017
11 Obec Svodín Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu Spoločný obecný úrad 0,00 € 11.07.2016 27.07.2016 nestanovený 26.07.2016
3 STAVMONT Želiezovce spol. s.r.o. Zmluva o dielo Modernizácia a zateplenie budovy kultúrneho domu 111600,92 € 14.04.2016 15.04.2016 nestanovený 14.04.2016
1711/2015/D VUB, a.s. Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke Kamerový systém 0,00 € 30.09.2015 01.10.2015 nestanovený 30.09.2015
1115/2015/UZ VUB, a.s. Zmluva o termínovanom úvere Kamerový systém 80 782 € 30.09.2015 01.10.2015 nestanovený 30.09.2015
NR02871 PPA Zmluva o poskytnutí NFP Kamerový systém 80 782 € 16.09.2015 17.09.2015 nestanovený 16.09.2015

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.


Kontakt

Obecný úrad Sikenička

Adresa: 943 59 Sikenička č.210

Email: ocu.sikenicka@sikenicka.sk

Tel.: +421 36 758 9121, +421 36 758 9102

Mapa: View map


Facebook icon Google+ icon YouTube iconTo the top icon

© 2016 Obec Sikenička