• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4

Obec/mesto SIKENIČKA


Dotazníkový prieskum k PHRSR obce Sikenička na roky 2024 - 2028


Oznámenie o utvorenom volebnom okrsku a určenej volebnej miestnosti pre VOĽBY DO NR SR /30.09.2023


Počet volebných okrskov: 1


Adresa volebného okrsku a volebnej miestnosti č. 1 je v sobášnej miestnosti Obecného úradu, Sikenička č. 210


Emailová adresa na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu: info@sikenicka.sk


Emailová adresa na oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: info@sikenicka.sk


Informácie pre voliča


Választási tájékoztató

Obecný úrad » Zmluvy

Zmluvy

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum uzavretia zmluvy Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Zverejnená
O2.2-20150044 Slovanet, a.s. Zmluva o dielo Kamerový systém 95 942,40 € 21.08.2015 22.08.2015 nestanovený 21.08.2015
JV-04052015-1 Premier Consulting, spol. s.r.o. Zmluva o externom projektovom manažmente Kamerový systém 996 € 13.05.2015 14.05.2015 nestanovený 13.05.2015
JV-11022015-2 Premier Consulting, spol. s.r.o. Zmluva o dielo Širokopásmový internet 0,00 € 23.02.2015 24.02.2015 nestanovený 23.02.2015
JV-18022015-1 Premier Consulting, spol. s.r.o. Zmluva o dielo Príprava projektu 0,00 € 23.02.2015 24.02.2015 nestanovený 23.02.2015

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.


Kontakt

Obecný úrad Sikenička

Adresa: 943 59 Sikenička č.210

Email: ocu.sikenicka@sikenicka.sk

Tel.: +421 36 758 9121, +421 36 758 9102

Mapa: View map


Facebook icon Google+ icon YouTube iconTo the top icon

© 2016 Obec Sikenička