• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4

Obec/mesto SIKENIČKA


Dotazníkový prieskum k PHRSR obce Sikenička na roky 2024 - 2028


Oznámenie o utvorenom volebnom okrsku a určenej volebnej miestnosti pre VOĽBY DO NR SR /30.09.2023


Počet volebných okrskov: 1


Adresa volebného okrsku a volebnej miestnosti č. 1 je v sobášnej miestnosti Obecného úradu, Sikenička č. 210


Emailová adresa na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu: info@sikenicka.sk


Emailová adresa na oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: info@sikenicka.sk


Informácie pre voliča


Választási tájékoztató

Elérhetőségek » Intézmények

Intézmények

Óvoda

Cím: 94359 Kisgyarmat 136
Igazgatónő: Nagy Gizella
Óvónő: Botlík Erika
Tel.: 036/758 9130
Mail: mssikenicka@gmail.com
Konyhavezető: Nagy Ildikó

Posta

Cím: 94359 Kisgyarmat 210
Fiókvezető: Nagy Rozália
Tel.: 036/758 9138
Nyitvatartás: Hétfő: 8:00 - 12:00
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 - 10:00 13:00 - 16:00
Csütörtök: 8:00 - 12:00
Péntek: 8:00 - 12:00

Plébánia

Cím: 94359 Kisgyarmat 92
Plébános: ThLic. Švejdík József
Tel.: 0908/470-975

Kontakt

Obecný úrad Sikenička

Adresa: 943 59 Sikenička č.210

Email: ocu.sikenicka@sikenicka.sk

Tel.: +421 36 758 9121, +421 36 758 9102

Mapa: View map


Facebook icon Google+ icon YouTube icon



To the top icon

© 2016 Obec Sikenička